Skip to main content
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Konferencie a samity

Virtual Launch of the 2022 Global Humanitarian Overview

  • humanitarian aid
  • -

Praktické informácie

Kedy
-
Jazyky
English
Organizátori/organizátorky
Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO)
Webové sídlo
Event website

Opis