Přejít na hlavní obsah
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Pomoc při mimořádných situacích ve zdravotnictví

jako např. pandemie COVID-19, díky solidaritě

Přeprava kriticky nemocných pacientů z jedné země do druhé. Zajišťování plicních ventilátorů, chirurgických roušek a zdravotnického personálu pro nemocnice, které je potřebují. Přeprava stovek lidí, kteří uvízli v zahraničí z důvodu náhlého zavření hranic, zpět domů.

To jsou jen některé z hlavních problémů, kterým mnoho zemí muselo čelit po vypuknutí pandemie COVID-19.

Evropské země reagovaly na tuto nebývalou krizi mimořádnou vzájemnou solidaritou s podporou Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC), které je součástí mechanismu civilní obrany EU se sídlem v Bruselu.

Toto jsou příběhy neuvěřitelně oddaných pracovníků civilní ochrany, kteří pomáhali lidem v jiných evropských zemích, a jejich protějšků v ERCC, kteří toto úsilí v oblasti solidarity koordinovali z Bruselu.

Přečtěte si, jak společně chráníme Evropu!

EU helps Spain bring EU citizens home

EU pomáhá Španělsku s návratem občanů EU domů

Stovky občanů EU se nemohly vrátit domů po náhlém uzavření hranic, k němuž došlo po vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19. Bibiana Andujarová, koordinátorka civilní ochrany ve Španělsku, a Alfonso Lozano, pracovník Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC), pracovali od rána do večera na zajištění jejich návratu.

Providing North Macedonia with protective equipment against COVID-19

Poskytnutí ochranných prostředků proti onemocnění COVID-19 Severní Makedonii

Severní Makedonie potřebovala osobní ochranné prostředky pro zabránění šíření onemocnění COVID-19. Koordinátorka civilní ochrany Iva Brejzová spolu s pracovníkem Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) Romanem Franclem zajistili, aby se pomoc z České republiky do této země dostala co nejrychleji.

Ventilators from Swedish EU stockpile save COVID-19 patients’ lives in Latvia

Ventilátory ze švédského skladu EU zachraňují životy pacientů s onemocněním COVID-19 v Lotyšsku

V Lotyšsku docházely plicní ventilátory pro záchranu životů těžce nemocných pacientů s onemocněním COVID-19. V době, kdy žádná země EU neměla kapacitu tyto prostředky poskytnout, pracovník Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) Johannes Vara dokázal zkoordinovat dodávku potřebných ventilátorů ze skladu EU, který se nacházel ve Švédsku.

Když ve zdravotnictví nastane mimořádná situace, EU přispěchá na pomoc

Toolkit

Tato kampaň vyzdvihuje práci místních pracovníků civilní ochrany v různých zemích EU i jejich protějšků, kteří spolupracují se Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU (ERCC).

Sdílením příběhů těchto neuvěřitelně oddaných pracovníků civilní ochrany a krizových pracovníků v kontextu pandemie Covid-19 si tato kampaň klade za cíl propagovat klíčovou roli ERCC při řešení krizí ve zdravotnictví a dalších katastrof koordinací úsilí o solidaritu v zemích EU.

Zjistěte víc