Glavni sadržaj
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
rescEU
© Europska unija, 2019
rescEU

O čemu se radi?

Europska komisija nadogradila je mehanizam civilne zaštite EU-a i stvorila rescEU za dodatnu zaštitu građana od katastrofa i upravljanje novim rizicima. 

rescEU je osnovan kao rezerva europskih kapaciteta, a u potpunosti ga financira EU. Uključuje flotu protupožarnih zrakoplova i helikoptera, zrakoplov za medicinsku evakuaciju i zalihe medicinske opreme i poljskih bolnica koje mogu odgovoriti na hitne zdravstvene situacije.

Rezerva rescEU također uključuje skloništa, prometnu i logističku imovinu te artikle za opskrbu energijom.

Rezerve se također razvijaju za odgovor na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (CBRN) opasnosti. To uključuje dekontaminaciju i detekciju, kao i rezerve medicinskih protumjera na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne nesreće.

Zašto je to važno?

EU igra ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u Europi i šire. Katastrofe su posljednjih godina pogodile sve regije Europe, uzrokujući stotine žrtava i milijarde štete na infrastrukturi i okolišu.

Epidemije, bujične poplave, oluje, šumski požari, potresi i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem kontinuirano vrše pritisak na kapacitete zemalja za odgovor. Osim toga, sigurnosni problemi postali su složeniji i očekuje se da će klimatske promjene pogoršati učinak katastrofa u budućnosti.

2 people handing over a box from a plane
© Europska unija, 2020

Sukob na europskom kontinentu, ekstremni vremenski uvjeti i prijetnje u nastajanju, kao što je bolest COVID-19, nadjačali su sposobnost država članica da pomognu jedna drugoj, posebno kada se nekoliko zemalja istovremeno suočava s istom vrstom krize.

U takvim slučajevima, kada je državama članicama potreban poticaj kako bi pružile snažan odgovor na krize, EU pruža dodatni sloj zaštite. Kroz rezervu rescEU, EU osigurava brži i sveobuhvatniji odgovor.

Kako pomažemo?

U hitnim slučajevima svaka zemlja može zatražiti pomoć putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Nakon što se aktivira, EU usmjerava pomoć iz država članica EU-a i 10 država sudionica putem Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije.

Kako bi se zajamčio još učinkovitiji odgovor na katastrofe, 2019. uspostavljena je rezerva rescEU kao dodatni sloj zaštite.

Rat u Ukrajini

Nakon ruske invazije na Ukrajinu i povezanih medicinskih potreba za Ukrajince u zemlji i cijeloj regiji, EU je rasporedio usluge medicinske evakuacije kao i pomoć iz svojih rescEU rezervi medicinskih protumjera na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne nesreće, energetskih zaliha i skloništa smještenih na raznim lokacijama diljem EU-a.

rescEU ukratko

Činjenice i brojke

rescEU je dodatni sloj zaštite građana u Europi, integriran u Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu.

rescEU jača europsku spremnost za katastrofe.

Program odgovara na krize u Europi i šire stvaranjem kapaciteta kao što su:

  • sredstva za zaštitu od požara
  • medicinski kapaciteti
  • sredstva za odgovor na kemijske, biološke, radiološke, nuklearne (CBRN) hitne situacije
  • strateške zalihe sredstava za odgovor na medicinskih i CBRN nesreće
  • mobilna skloništa
  • hitni prijevoz
  • opskrbu električnom energijom

rescEU 100 % financira EU, uključujući troškove nabave, rada i održavanja.

Zadnje ažuriranje: 14.5.2024