Направо към основното съдържание
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
fst EU Civil protection pool
© Европейски съюз, 2021 г. (фотограф: Žiga Živulovic)
Европейски резерв за гражданска защита

Какво представлява той?

ЕС създаде Европейския резерв за гражданска защита (ECPP), за да насърчи европейското сътрудничество в областта на гражданската защита. Целта му е да се даде възможност за по-бърз, по-добре координиран и по-ефективен европейски отговор на причинени от човека бедствия и природни опасности. 

Резервът обединява ресурси от 27 държави членки и участващи държави, имащи готовност за разполагането им в зона на бедствие в кратък срок. Всеки от тези ресурси обединява специализиран персонал и оборудване, необходими за реагиране при бедствия. 

Защо е важен?

Когато настъпи бедствие, Механизмът на ЕС за гражданска защита може да получи искане за помощ. Тогава екипи за спешно реагиране, техническо оборудване и други ресурси трябва да бъдат изпратени възможно най-скоро, за да подпомогнат усилията за реагиране.

Добрата подготовка за незабавна намеса при бедствие е от решаващо значение за спасяването на човешки животи и свеждането до минимум на щетите. Европейският резерв за гражданска защита дава възможност за по-добре организирани, по-предвидими и съгласувани операции на ЕС. 

За тази цел Европейската комисия създаде процедура за сертифициране и регистрация. С нея се гарантира, че способностите (например екипи и оборудване за реагиране при извънредни ситуации), предоставени от държавите — членки на ЕС, и участващите държави, отговарят на високи оперативни стандарти. 

Сертифицирането включва участието на екипите за реагиране при извънредни ситуации в учения за симулиране на бедствия, така че тяхното представяне да може бъде наблюдавано и оценявано от сертифициращ екип, съставен от експерти и служители на ЕС. Целта е да се провери дали те работят правилно по време на международни участия. 

За по-голямата част от способностите за реагиране Европейската комисия наблюдава и финансира процеса на сертифициране с подкрепата на национални експерти.

Как помагаме?

От март 2024 г. 27 държави членки и участващи държави имат действащо предложение за общо 130 специализирани способности за реагиране в рамките на Европейския резерв за гражданска защита. 

От тях 95 са сертифицирани и могат да бъдат използвани за операции за реагиране в ЕС и извън него след искане за помощ чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Европейската комисия предоставя финансова подкрепа за способностите, които са част от резерва, когато се използват при операции за реагиране. Тези способности варират от екипи за планинско спасяване до мобилни лаборатории, медицинска евакуация по въздуха, оборудване за пречистване на вода и др. 

Комисията покрива 75 % от транспортните и оперативните разходи за разгръщане в Европа и извън нея.

Освен това финансова подкрепа е налична и за модернизирането или възстановяването на способностите за реагиране, определени за резерва, за да се засили готовността за реагиране при бедствия. 

Съфинансиране от ЕС под формата на „безвъзмездни средства за адаптиране“ може да бъде предоставено за вече съществуващи способности в рамките на една държава членка или участваща държава, за да се осигури готовност за разполагане в международен план. 

Последните операции за реагиране с използване на ресурси от Европейския резерв за гражданска защита включват:

Земетресението в Турция (2023 г.)

На 6 февруари 2023 г. Турция бе сполетяна от земетресение с магнитуд 7,8. В същия ден държавата задейства Механизма за гражданска защита на ЕС (UCPM), като отправи искане за помощ за издирване и спасяване в градска среда, както и за екипи за спешна медицинска помощ. 

В отговор на искането 12 държави членки, участващи в UCPM, изпратиха широк спектър от способности от Европейския резерв за гражданска защита. Те включваха екипи за издирване и спасяване в градска среда и екипи за спешна медицинска помощ, които бяха прехвърлени в Турция. В допълнение, екип за осигуряване на техническа помощ бе придружен от екип на ЕС за гражданска защита, който координира действията на ЕС за реагиране.

След като действията за реагиране при извънредни ситуации приключиха, от 17 февруари 2023 г. екипите от ECPP бяха демобилизирани и се завърнаха в базите си.

Горските пожари в Чили (2023 г.)

От 2 февруари няколко горски пожара причиниха опустошения 100 км източно от Сантяго де Чили. Държавата призова за помощ за овладяването им. 

Като част от Европейския резерв за гражданска защита Испания изпрати екип за оценка на горски пожари (FFAT), а Италия предостави на Чили екип за техническа помощ и подкрепа. Португалия и Франция изпратиха пожарникари, които да подпомогнат противопожарните операции.

Наводненията в Италия (2023 г.)

През май 2023 г. няколко части на Италия пострадаха от тежки наводнения и земни свлачища вследствие на повишени количества валежи в областта. На 20 май 2023 г. Италия задейства Механизма за гражданска защита на ЕС с искане за 4 помпи с голям капацитет. 

Франция, Словения, Белгия и Словакия приеха искането на Италия за помощ и изпратиха модули за изпомпване с голям капацитет от Европейския резерв за гражданска защита.

Горските пожари в Канада (2023 г.)

Когато през май 2023 г. няколко пожара избухнаха в Канада, държавата призова за подкрепа в борбата с огъня в региона. 

В отговор на искането на 8 юни 2023 г. Франция изпрати 109 пожарникари. Екипът помогна за потушаването на 2 големи пожара с размери 2873 и 26 749 хектара.

На 14 юни Португалия последва примера и прехвърли в Канада 30 пожарникари като част от Европейския резерв за гражданска защита. Пожарникарите защитиха село, като помогнаха за овладяването и потушаването на два големи пожара, простиращи се на обща площ от 481 096 и 7918 хектара.

И двата екипа отпътуваха от Канада и се върнаха в базите си съответно на 28 и 29 юни.

Наводненията в Либия (2023 г.)

След тежките дъждове, които се изсипаха над Либия през септември 2023 г., населението в региона бе засегнато от тежки наводнения. 

Франция изпрати на държавата спешна медицинска помощ, която пристигна на 13 септември 2023 г. 

След като изпълни задълженията си, екипът се завърна във Франция на 12 октомври. 

Наводненията в Германия (2023)

Когато Германия бе засегната от тежки наводнения през декември 2023 г., тя поиска помощ от държавите — членки на UCPM. Франция предостави капацитет за ограничаване на наводнения.

Горските пожари в Гърция и Кипър (2023 г.)

По време на горските пожари в Кипър в началото на август 2023 г. Гърция предостави подкрепа за гасене на пожари по въздуха. 

Междувременно през август 2023 г. Гърция бе изправена пред тежки пожари и задейства Механизма за гражданска защита на ЕС. На 20 август 2023 г. държавата изпрати искане за подкрепа за гасене на пожари по въздуха, както и на терен.

В отговор на искането в Гърция бяха изпратени няколко вида способности от Европейския резерв за гражданска защита. Франция изпрати в Гърция способности за гасене на горски пожари от въздуха. Полша и България изпратиха 2 противопожарни екипа, включващи превозни средства, а Испания — екип за оценка на горски пожари. 

Предишни задействания

Последна актуализация: 14/05/2024 г.

Факти и цифри

Европейският резерв за гражданска защита е резерв от екипи и оборудване за реагиране при извънредни ситуации (известни като „способности“). 

Европейските държави заедно с участващите държави заделят способности за реагиране при бедствия в рамките на ЕС и извън него.

Резервът е създаден през 2013 г.

Към днешна дата 27 европейски държави предоставят 130 ресурса в резерва.

Резервът дава възможност за по-предвидим, предварително планиран и проверен по отношение на качеството европейски отговор.

Европейският медицински корпус обединява всички способности за реагиране, свързани със здравето, които са определени за резерва.

Свързана информация