Ugrás a fő tartalomra
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
fst EU Civil protection pool
© Európai Unió, 2021 (fénykép: Žiga Živulovic)
Európai polgári védelmi eszköztár

Mi ez?

Az Európai Unió az európai polgári védelmi eszköztárat (European Civil Protection Pool, ECPP) az európai együttműködés polgári védelem terén való előmozdítása céljából hozta létre. A célja egy gyorsabb, jobban koordinált és hatékonyabb európai szintű válasz lehetővé tétele az ember által előidézett katasztrófákra és a természeti veszélyekre. 

Az eszköztár 27 tagállamból és a részt vevő államokból gyűjti össze az erőforrásokat, hogy azok katasztrófa esetén rövid időn belül felhasználhatók legyenek. Ezek az erőforrások szakképzett csapatokból és a katasztrófák kezeléséhez szükséges berendezésekből állnak. 

Miért fontos ez?

Katasztrófa esetén segélykérések érkezhetnek az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusához. Ezek azok a helyzetek, amikor a veszélyhelyzeti reagáló csoportokat, a műszaki felszereléseket és az egyéb erőforrásokat minél előbb rendelkezésre kell bocsátani a válságkezelési erőforrások támogatása érdekében.

Katasztrófa esetén a gyors közbeavatkozás kulcsfontosságú az életek megmentése és a károk minimalizálása érdekében. Az európai polgári védelmi eszköztár jobban szervezett, kiszámíthatóbb és koherensebb uniós műveleteket tesz lehetővé. 

Ennek érdekében az Európai Bizottság létrehozott egy tanúsítási és regisztrációs folyamatot. Ez garantálja, hogy az uniós tagállamok és a részt vevő államok által biztosított kapacitások (vagyis a veszélyhelyzeti reagálási csapatok és a felszerelések) megfeleljenek a magas műveleti szabványoknak. 

A tanúsítvány megszerzéséhez a veszélyhelyzeti csapatoknak katasztrófaszimulációs gyakorlatokon kell részt venniük, amely során a teljesítményüket szakértőkből és uniós tisztviselőkből álló tanúsító csapat követi nyomon és értékeli. A cél annak az ellenőrzése, hogy a csapatok megfelelően működnének-e nemzetközi bevetések során. 

A veszélyhelyzet-reagálási szolgálatok többségében az Európai Bizottság nemzeti szakértők segítsége mellett felügyeli és finanszírozza az uniós tanúsítványszerzési folyamatot.

Hogyan segítünk mi?

2024 márciusában a 27 tagállamnak és a részt vevő államoknak összesen 130 érvényes ajánlata van az európai polgári védelmi eszköztár szakképzett válságkezelési kapacitásaira. 

Ezek közül 95 rendelkezik tanúsítvánnyal, és alkalmazható válságelhárítási műveletekben az Európai Unión belül és azon kívül, amennyiben segélykérés érkezik az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül.

Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást nyújt az eszköztár részét képező kapacitásoknak, amikor azok válságelhárítási műveletekben vesznek részt. Ezek a kapacitások sokfélék lehetnek: hegyimentőcsapatok, mobil laboratóriumok, egészségügyi légi evakuáció, víztisztító berendezések stb. 

A Bizottság a szállítási és műveleti költségek 75%-át fedezi az Európán belüli és kívüli kiküldetések esetében.

Ezenkívül pénzügyi támogatásokat is elérhetővé tesz az eszköztárnak szánt válságkezelési kapacitások fejlesztésére vagy javítására, mindezt a katasztrófavédelmi felkészültség megerősítése céljából. 

Ezenkívül „alkalmazkodási támogatás” formájában uniós társfinanszírozások is nyújthatók egy adott tagállamban vagy részt vevő államban már meglévő kapacitások fejlesztésére is annak biztosítása érdekében, hogy azok szükség esetén nemzetközi kiküldetésekben is használhatók legyenek. 

Legutóbbi válságkezelési intézkedések, amelyekhez az európai polgári védelmi eszköztár erőforrásait használták fel:

Törökországi földrengések (2023)

2023. február 6-án Törökországot egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg. Az ország még aznap aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust (UCPM), városi kutató- és mentőcsapatok, valamint sürgősségi segélyszolgálati csoportok segítségét kérve.

A kérésre válaszolva az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevők közül 12 ország küldött különböző kapacitásokat az európai polgári védelmi eszköztárból. A kapacitásokat városi kutató- és mentőcsapatok, valamint sürgősségi segélyszolgálati csoportok alkották, amelyek azonnal el is utaztak Törökországba. Ezenkívül a műszaki segítségnyújtási csapatot egy uniós polgári védelmi csapat is elkísérte, akik az országban az uniós válaszintézkedéseket koordinálták.

A veszélyhelyzeti reagálás lezárását követően 2023. február 17-én az összes ECPP-csapat visszatért a bázisaira.

Erdőtüzek Chilében (2023)

Február 2-ától kezdődően számos erdőtűz keletkezett Santiago de Chile városától 100 km-re keletre. Az ország segítséget kért az erdőtüzek eloltásához. 

Az európai polgári védelmi eszköztár keretén belül Spanyolország egy erdőtűz-kiértékelő csapatot küldött, Olaszország pedig egy műszaki segítségnyújtási csapatot biztosított Chilének. Portugália és Franciaország egyaránt tűzoltókat küldött az országban való tűzoltási erőfeszítések támogatására.

Árvizek Olaszországban (2023)

2023 májusában az Olaszországot érintő heves esőzések következtében az ország számos részét súlyos árvizek és földcsuszamlások sújtották. 2023. május 20-án Olaszország aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, és 4 darab nagy kapacitású szivattyút igényelt. 

Franciaország, Szlovénia, Belgium és Szlovákia válaszolt Olaszország segélykérésére, és nagy kapacitású szivattyúkat küldtek Olaszországba, amelyek az európai polgári védelmi eszköztár részét képezték.

Erdőtüzek Kanadában (2023)

Amikor Kanadában 2023 májusában erdőtüzek törtek ki, az ország segítséget kért a régiókban tomboló tüzek megfékezéséhez. 

A kérésre válaszolva Franciaország 2023. június 8-án 109 tűzoltót küldött az országba. A csapat két nagyobb tűzeset eloltásában segédkezett: az egyik tűz 2873 hektár, a másik pedig 26 749 hektár területet érintett.

Június 14-én Portugália hasonlóan járt el, és az európai polgári védelmi eszköztár keretén belül 30 tűzoltót helyezett át Kanadába. A tűzoltók két település védelméről gondoskodtak, valamint segítettek megfékezni és eloltani két jelentős erdőtüzet: az egyik 481 096 hektár, a másik pedig 7918 hektár területet érintett.

A két csapat június 28-án és 29-én hagyta el Kanadát és tért vissza a bázisaira.

Árvizek Líbiában (2023)

Miután 2023 szeptemberében Líbiát heves esőzések érték, a régióban lakóknak súlyos árvizekkel kellett szembenézniük. 

Franciaország sürgősségi orvosi segítségnyújtó csapatokat küldött az országba, amelyek 2023. szeptember 13-án érkeztek meg a régióba. 

A feladatuk elvégzését követően a csapat október 12-én visszatért Franciaországba. 

Árvizek Németországban (2023)

Amikor 2023 decemberében súlyos árvizek érintették Németország területét, az ország segítséget kért az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő országoktól. Franciaország árvízvédelmi kapacitást biztosított az országnak.

Erdőtüzek Görögországban és Ciprusban (2023)

A 2023 kora augusztusában a Ciprusban tomboló erdőtüzek során Görögország légi tűzoltó támogatást biztosított az országnak. 

Mindeközben 2023 augusztusában Görögországot is súlyos erdőtüzek érintették, ezért az ország aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust. 2023. augusztus 20-án az ország légi és földi tűzoltási támogatásra vonatkozó kérést nyújtott be.

A kérésre reagálva az uniós polgári védelmi mechanizmus részeként számtalan kapacitást küldtek Görögországba. Franciaország légi tűzoltó kapacitásokat helyezett át Görögországba. Lengyelország és Bulgária két tűzoltó csapatot küldött járművekkel együtt, Spanyolország pedig egy erdőtűz-kiértékelő csapatot juttatott el az országba. 
 

Korábbi aktiválások

Utolsó frissítés: 2024.05.14

Tények és adatok

Az európai polgári védelmi eszköztár veszélyhelyzeti beavatkozó csapatokból és berendezésekből (más néven „kapacitásokból”) álló tartalék. 

A kapacitásokat az európai államok és a részt vevő országok irányítják az Európai Unión belüli és azon kívüli katasztrófák kezelésére.

Az eszköztárat 2013-ban hozták létre.

Jelenleg 27 európai ország 130 erőforrást biztosít az eszköztárnak.

Az eszköztár előreláthatóbb, jobban megtervezett és minőségibb uniós reagálást tesz lehetővé.

Az Európai Orvosi Hadtest gyűjti össze az összes egészségüggyel kapcsolatos reagálási kapacitást, amelyek az eszköztár részei.