Ugrás a fő tartalomra
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Civil Protection Mechanism
© Vladimir Rodas
Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa

Mi ez?

2001 októberében az Európai Bizottság létrehozta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. A mechanizmus célja megerősíteni az együttműködést az Európai Unió országai és a 10 részt vevő állam között a polgári védelem területén, mindezt a megelőzés, a felkészültség és a katasztrófákra való válaszadás javítása érdekében.

Vészhelyzet esetén bármely ország kérhet segítséget az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül. A Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszik a katasztrófaelhárítás koordinálásában világszerte, mivel a beavatkozások szállítási és/vagy üzemeltetési költségének legalább 75%-át támogatja.

Miért fontos ez?

A katasztrófák nem ismernek határokat, ezért egyidejűleg akár több országot is érinthetnek, mindezt előzetes figyelmeztetés nélkül. A jól összehangolt közös reagálás azt jelenti, hogy vészhelyzet esetén egy kapcsolattartó pont áll rendelkezésükre, és nem több kapcsolattartó pontjuk van.

2001-es bevezetése óta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa több mint 700 segítségkérésre válaszolt az Európai Unión belül és azon kívül egyaránt.

A mechanizmus továbbá hozzájárul a nemzeti hatóságok katasztrófavédelmi felkészültségének és megelőzési tevékenységeinek a koordinálásához, és segít a bevált gyakorlatok cseréjében. Ez elősegíti a magasabb szintű közös szabványok folyamatos fejlesztését, lehetővé téve a csapatoknak, hogy jobban megértsék a különböző megközelítéseket és együttműködjenek katasztrófa esetén.

Hogyan segítünk mi?

A mechanizmuson keresztül küldött segítségkérést követően a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ (ERCC) mozgósítja a segítséget vagy a szakértőket.

Az ERCC folyamatosan nyomon követi a világ eseményeit, és biztosítja a veszélyhelyzeti támogatás gyors bevetését a nemzeti polgári védelmi hatóságokkal való közvetlen kapcsolata révén.

A speciális csapatokat és felszereléseket, például a tűzoltó repülőgépeket, valamint a kereső-, mentő- és orvosi csapatokat rövid időn belül mozgósítani lehet az Európán belüli és kívüli kiküldetések érdekében.

Visual showing the different steps from activation to final delivery.

Kopernikusz veszélyhelyzet-kezelési szolgálat által generált műholdas térképek szintén támogatják a polgári védelmi műveleteket. A Kopernikusz szolgálat aktuális és precíz térinformatikai adatokat nyújt, amelyek hasznosak az érintett területek feltérképezése és a katasztrófaelhárítási műveletek megtervezése szempontjából.

A fejlődő országokban a polgári védelmi támogatás általában az európai uniós humanitárius segítségnyújtással együtt valósul meg. A két terület szakértői közös együttműködés által biztosítják a lehető legegységesebb elemzéseket és válaszlépéseket, főleg az összetett veszélyhelyzetekre adott reakciók során.

A mechanizmus tengerszennyezési veszélyhelyzetek esetén is alkalmazható. Az ERCC képes gyorsan mozgósítani az olaj-visszanyerési eszközöket és szakértőket a részt vevő tagállamokból és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségből (EMSA).

Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa a gyakorlatban

A világ bármely országa, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és ügynökségei vagy egy érintett nemzetközi szervezet is igényelheti az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa által nyújtott segítséget.

2023-ban a mechanizmust 66-szor aktiválták, a következő helyzetekre való reagálásként: (i) ukrajnai háború; (ii) vegetációtüzek Európában; és (iii) földrengések Szíriában és Törökországban.

Ezenkívül a tagállamok és a részt vevő államok akkor is aktiválhatják a mechanizmust, ha konzuli támogatásra van szükségük az állampolgáraik számára (például evakuációs műveletek esetében). 

Erős európai uniós válasz válsághelyzetben

Az Ukrajnában lévő egyre súlyosbodó humanitárius helyzetre való reagálásként mind a 27 uniós tagállam, valamint további 6 részt vevő állam (Észak-Macedónia, Izland, Moldova, Norvégia, Szerbia és Törökország) is felajánlotta a segítségét Ukrajnának az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül.

A támogatás több millió eszközt foglal magában, például elsősegélycsomagokat, menedékhelynek való felszereléseket, tűzoltó felszereléseket, vízszivattyúkat, áramfejlesztőket és üzemanyagot.

Kiegészítő védelmi réteg

2019-ben az Európai Unió továbbfejlesztette az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát és létrehozta a rescEU-tartalékot. A cél a polgárok védelme a katasztrófákkal szemben és a felmerülő kockázatok kezelése volt.

A teljes mértékben az Európai Unió által finanszírozott rescEU megerősíti az európai katasztrófavédelmi felkészültséget, és javítja a válságkezelési kapacitást Európában. Ilyenek például a vegetációtüzek, az egészségügyi veszélyhelyzetek, a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris incidensek, a menedékhelyek kialakítása, a veszélyhelyzeti szállítás és az áramellátás biztosítása.

A rescEU gyors működtetése kulcsfontosságú szerepet játszott az előre nem látható veszélyhelyzetek kezelésében, kezdve az erdőtüzektől egészen a Covid19-világjárványig, beleértve a törökországi földrengéseket és Oroszország Ukrajna elleni háborúját is. 

Erőforrások eszköztára

Az uniós tagállamok és a részt vevő államok nemzeti erőforrásokat különíthetnek el veszélyhelyzeti célokra az európai polgári védelmi eszköztárban (ECPP).

Ez az eszköztár a veszélyhelyzet-reagálási intézkedések hatékonyabb megtervezését és koordinációját teszi lehetővé európai és nemzeti szinten, amely gyorsabb és megbízhatóbb uniós reagálást jelent a katasztrófákra. Az eszköztár jelenti a mechanizmus alapját.

Megelőzés és felkészültség

A megelőzési és felkészültségi intézkedések mérséklik a katasztrófák hatásait. Az uniós tagállamok és a részt vevő államok polgári védelmi szakértőit érintő képzési programok biztosítják az intervenciós csoportok közötti összeférhetőséget és támogatást, továbbá az évente megszervezett, nagy léptékű gyakorlatok a különböző katasztrófák kezelésére készítik fel a szakértőket.

Az Európai Unió támogatja és elősegíti a tagállamok és a részt vevő államok megelőzési és felkészültségi erőfeszítéseit azokra a területekre összpontosítva, amelyek esetében a közös európai megközelítés hatékonyabb lehet, mint a különálló nemzeti intézkedések.

Ebbe beletartozik a kockázatelemzés az Európai Uniót érintő katasztrófakockázatok felmérése céljából, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet fejlesztő kutatások támogatása és a korai előrejelző rendszerek megerősítése.

Nézze meg a magyarázó videót

Utolsó frissítés: 2024.05.14

Tények és adatok

2001 óta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát több mint 700 esetben aktiválták veszélyhelyzetre adott válaszként.

A mechanizmus eszköztára összegyűjti a veszélyhelyzet-reagálási szolgálatokat az összes uniós tagállamból és a 10 részt vevő államból.

A mechanizmus az Európai Unión belül és világszerte is alkalmazható.

Közös katasztrófamegelőzési és -felkészültségi intézkedések.

Az ukrajnai háborúra adott válaszként az Európai Unió a legnagyobb veszélyhelyzeti intézkedést hajtotta végre a mechanizmus létrehozása óta, és több millió segélycsomagot küldött Ukrajnába és a környező régióba.