Glavni sadržaj
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
1 of 1
Emergency Response Coordination Centre
© Europska unija, 2018 (fotograf: Ezequiel Scagnetti)
Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC)

O čemu se radi?

Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC) središte je Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. Koordinira isporuku pomoći zemljama pogođenim katastrofama, kao što su humanitarna pomoć, stručno znanje, timovi civilne zaštite i specijalizirana oprema.

Centar osigurava brzo raspoređivanje hitne pomoći i djeluje kao koordinacijski centar između svih država članica EU-a, 10 dodatnih država sudionica, pogođene zemlje te stručnjaka za civilnu zaštitu i humanitarne poslove.

ERCC radi non-stop. Može pomoći bilo kojoj zemlji unutar ili izvan EU-a pogođenoj velikom katastrofom na zahtjev nacionalnih vlasti ili tijela UN-a.

Zašto je to važno?

Dobro koordiniran odgovor na katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem i prirodne opasnosti na europskoj razini može izbjeći udvostručenje napora u pružanju pomoći. Također može osigurati da je pomoć prilagođena potrebama pogođenih.

Kako bi se smanjio teret na državama koje daju svoj doprinos, Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije može se izravno povezati s nacionalnim tijelima civilne zaštite zemlje u potrebi. Centar također može financijski podržati isporuku timova civilne zaštite i sredstava u pogođenu zemlju.

FST ERCC_EUCPM_Activation_Map_2022

Kako pomažemo?

Suradnja civilne zaštite i razvoj kapaciteta EU-a za hitne intervencije

Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije ima puno osoblja i uhodan sustav dežurstava. Prisutnost 24 sata dnevno osigurava praćenje u stvarnom vremenu i trenutačnu reakciju danju i noću.

Centar upravlja rezervom unaprijed dodijeljene pomoći država članica EU-a i država sudionica, koja se može odmah rasporediti.

Te zemlje mogu dodijeliti resurse u stanju pripravnosti u udruženim sredstvima, spremne za raspoređivanje kao dio bržeg i koherentnijeg europskog odgovora kada se ukaže potreba. Kvaliteta odgovora osigurava se uspostavom kriterija kvalitete i postupkom certificiranja.

Kontrolna soba ERCC-a, gdje dežurno osoblje upravlja zahtjevima za pomoć
Kontrolna soba ERCC-a, gdje dežurno osoblje upravlja zahtjevima za pomoć
© Europska unija, 2022 (fotograf: Pierre-Yves Jortay)

Centar može identificirati eventualne nedostatke u europskoj pomoći i predložiti kako te nedostatke pokriti kroz financijsku potporu EU-a.

U okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, Komisija može sufinancirati operativne troškove, uključujući troškove prijevoza. To omogućuje isporuku pomoći pogođenoj zemlji u roku od nekoliko sati s manjim proračunskim učinkom na one koji nude pomoć.

Tijekom 2022. Mehanizam je aktiviran 106 puta kao odgovor na (i) rat u Ukrajini, (ii) šumske požare u Europi, (iii) COVID-19 u Europi i diljem svijeta i (iv) poplave u Pakistanu.

Objedinjavanje pošiljaka u pogođenu zemlju povećava učinkovitost europskog odgovora.

EU je 2021. ojačala centar poboljšanim operativnim, analitičkim, nadzornim, informacijskim i komunikacijskim sposobnostima.

Koordinacijska platforma za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć

Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije unapređuje koordinaciju između operacija civilne zaštite i humanitarne pomoći. Održava izravnu vezu s tijelima civilne zaštite i humanitarne pomoći u državama članicama EU-a omogućujući razmjenu informacija u stvarnom vremenu.

Centar osigurava raspoređivanje timova za koordinaciju i procjenu sastavljenih od stručnjaka za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu za provođenje zajedničke procjene potreba.

Control room of the ERCC, where duty officers manage requests for assistance.
© Europska unija, 2022 (fotograf: Pierre-Yves Jortay)

Poboljšanje koordinacije odgovora na krize na europskoj razini

Centar osigurava suradnju i koherentnost djelovanja EU-a na međuinstitucionalnoj razini, s fokusom na mehanizme koordinacije s Europskom službom za vanjsko djelovanje, Vijećem i državama članicama EU-a.

ERCC također djeluje kao središnja kontaktna točka 24/7 kada se poziva na klauzulu solidarnosti. Omogućuje komunikaciju u hitnim situacijama i alate za praćenje kroz Zajednički komunikacijski i informacijski sustav za hitne situacije (CECIS), internetsku aplikaciju za upozorenja i obavijesti koja omogućuje razmjenu informacija u stvarnom vremenu.

Koordinacija operacija tijekom rata u Ukrajini

Kao odgovor na agresijski rat Rusije na Ukrajinu, ERCC koordinira najveću hitnu operaciju EU-a otkad je uspostavljen Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu. Ovom je operacijom EU kanalizirao milijune hitnih artikala u Ukrajinu i okolnu regiju.

Odgovor na onečišćenje mora

EU ima ključnu ulogu u odgovoru na hitne situacije onečišćenja mora. ERCC može brzo mobilizirati kapacitete i stručno znanje zemalja sudionica i Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA).

Činjenice i brojke

Centar radi 24 sata dnevno i može se nositi s nekoliko hitnih situacija u različitim vremenskim zonama.

Omogućuje poboljšanu koordinaciju između europskih institucija sa sjedištem u Bruxellesu, nacionalnih tijela u državama članicama EU-a i drugih međunarodnih partnera.

Od 2001. Centar je koordinirao pomoć više od 700 puta kao odgovor na aktiviranje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Zadnje ažuriranje: 27/09/2023