Direct la conținutul principal
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
1 of 1
© Uniunea Europeană, 2018 (fotograf: Ezequiel Scagnetti)
Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC)

Ce este acesta?

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) este baza mecanismului de protecție civilă al UE. Acesta coordonează furnizarea de asistență țărilor afectate de dezastre, cum ar fi ajutoare, expertiză, echipe de protecție civilă și echipament specializat.

Centrul asigură acordarea rapidă de asistență de urgență și funcționează ca un hub de coordonare între toate statele membre ale UE, cele 10 state participante suplimentare, țara afectată și experții în protecție civilă și ajutor umanitar.

ERCC funcționează nonstop. Acesta poate ajuta orice țară din UE sau din afara UE afectată de un dezastru major, la cererea autorităților naționale sau a unui organism al ONU.

De ce este important?

Un răspuns bine coordonat la nivel european la dezastrele cauzate de activitatea umană și la hazardurile naturale poate preveni dublarea eforturilor de asistență. Poate asigura, de asemenea, adaptarea asistenței la nevoile celor afectați.

Pentru a reduce povara asupra statelor contributoare, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență poate conlucra direct cu autoritățile naționale de protecție civilă ale țării afectate. De asemenea, centrul poate sprijini financiar desfășurarea echipelor de protecție civilă și livrarea de resurse în țara afectată.

FST ERCC_EUCPM_Activation_Map_2022

Cum ajutăm?

Cooperarea în domeniul protecției civile și dezvoltarea capacității de răspuns la situații de urgență a UE

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență are un sistem de permanență cu personal complet și instruit. Prezența neîntreruptă asigură monitorizarea în timp real și reacția imediată, zi și noapte.

Centrul gestionează o rezervă de asistență angajată în prealabil din partea statelor membre ale UE și a țărilor participante, care poate fi mobilizată imediat.

Aceste țări pot aloca resurse în așteptare într-o rezervă, gata să fie mobilizată ca parte a unui răspuns european mai rapid și mai coerent în caz de nevoie. Calitatea răspunsului este asigurată prin stabilirea unor criterii de calitate și a unui proces de certificare.

Centrul de control al ERCC, unde agenții de serviciu gestionează solicitările de asistență
Centrul de control al ERCC, unde agenții de serviciu gestionează solicitările de asistență
© Uniunea Europeană, 2022 (fotograf: Pierre-Yves Jortay)

Centrul poate identifica eventualele lacune în asistența europeană și poate propune modalități de a le acoperi prin sprijin financiar din partea UE.

În baza mecanismului de protecție civilă al UE, Comisia poate cofinanța costurile operaționale, inclusiv costurile de transport. Este facilitată astfel acordarea de asistență pentru țara afectată în decurs de câteva ore, cu un impact bugetar mai scăzut asupra celor care oferă asistența.

În 2022, mecanismul a fost activat de 106 ori, ca răspuns la (i) războiul din Ucraina; (ii) incendiile de vegetație din Europa; (iii) pandemia de COVID-19 din Europa și din întreaga lume; și (iv) inundațiile din Pakistan.

Punerea în comun a ajutoarelor trimise în țara afectată sporește eficiența răspunsului european.

În 2021, UE a consolidat centrul cu capacități operaționale, analitice, de monitorizare, de gestionare a informațiilor și de comunicare îmbunătățite.

Platforma de coordonare pentru protecție civilă și ajutor umanitar

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență îmbunătățește coordonarea între protecția civilă și operațiunile de ajutor umanitar. Acesta menține o legătură directă între autoritățile de protecție civilă și ajutor umanitar și statele membre ale UE, facilitând schimbul de informații în timp real.

Centrul asigură mobilizarea de echipe de coordonare și evaluare alcătuite din experți în ajutor umanitar și protecție civilă, pentru a efectua evaluări ale nevoilor comune.

Control room of the ERCC, where duty officers manage requests for assistance.
© Uniunea Europeană, 2022 (fotograf: Pierre-Yves Jortay)

Îmbunătățirea coordonării răspunsului la crize la nivel european

Centrul asigură cooperarea și coerența acțiunilor UE la nivel interinstituțional, concentrându-se pe mecanismele de coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul și statele membre ale UE.

ERCC funcționează, de asemenea, ca punct de contact central nonstop atunci când este invocată clauza de solidaritate. Acesta furnizează instrumentele de comunicare și de monitorizare în caz de urgență prin Sistemul comun de comunicare și informare în caz de urgență (CECIS), o aplicație web de alertă și notificare care facilitează schimbul de informații în timp real.

Coordonarea operațiunilor în timpul războiului din Ucraina

Ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ERCC coordonează cea mai mare operațiune de urgență desfășurată de UE de la crearea Mecanismului de protecție civilă al UE. Prin această operațiune, UE a direcționat milioane de ajutoare de urgență în Ucraina și în regiunea învecinată.

Răspunsul la poluarea marină

UE joacă un rol vital în răspunsul la urgențele cauzate de poluarea marină. ERCC poate mobiliza rapid capacități și expertiză de recuperare a petrolului deversat din partea statelor participante și a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA).

Date și cifre

Centrul funcționează permanent și poate gestiona mai multe situații de urgență, în fusuri orare diferite.

Acesta asigură coordonarea îmbunătățită între instituțiile europene de la Bruxelles, autoritățile naționale din statele membre ale UE și alți parteneri internaționali.

Din 2001, Centrul a coordonat acordarea de asistență de peste 700 de ori ca răspuns la activările Mecanismului de protecție civilă al UE.

Ultima actualizare: 27/09/2023