Preskoči na glavno vsebino
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
1 of 1
© Evropska unija, 2018 (fotografija: Ezequiel Scagnetti)
Center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC)

Opis

Center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) je jedro mehanizma EU na področju civilne zaščite. Usklajuje dostavo pomoči državam, ki so jih prizadele nesreče, na primer osnovne potrebščine, strokovno pomoč, ekipe civilne zaščite in specializirano opremo.

Center zagotavlja hitro napotitev nujne pomoči in deluje kot središče za usklajevanje med vsemi državami članicami EU, desetimi dodatnimi sodelujočimi državami, prizadeto državo ter strokovnjaki za civilno zaščito in humanitarno pomoč.

Center ERCC deluje neprekinjeno. Na prošnjo nacionalnih organov ali organa ZN lahko pomaga kateri koli državi v EU ali zunaj nje, ki jo je prizadela večja nesreča.

Zakaj je to pomembno?

Z dobro usklajenim odzivom na nesreče, ki jih povzroči človek, in naravne nesreče na evropski ravni lahko preprečimo podvajanje prizadevanj za pomoč. Obenem lahko poskrbimo, da je pomoč prilagojena potrebam prizadetih ljudi.

Da bi zmanjšali breme držav plačnic, se lahko Center za usklajevanje nujnega odziva poveže neposredno z nacionalnimi organi civilne zaščite države v stiski. Center lahko tudi finančno podpre pošiljanje ekip civilne zaščite in sredstev v prizadeto državo.

FST ERCC_EUCPM_Activation_Map_2022

Kako pomagamo?

Sodelovanje na področju civilne zaščite in razvoj zmogljivosti EU za nujno odzivanje

Center za usklajevanje nujnega odziva ima popolnoma opremljen in usposobljen dežurni sistem. Neprekinjena prisotnost zagotavlja spremljanje v realnem času in takojšen odziv podnevi in ponoči.

Center upravlja rezerve vnaprej dodeljene pomoči držav članic EU in sodelujočih držav, ki jih je mogoče uporabiti takoj.

Te države lahko namenijo sredstva, ki se zbirajo in so pripravljena, da se po potrebi uporabijo kot del hitrejšega in skladnejšega evropskega odziva. Kakovost odziva je zagotovljena z določitvijo meril kakovosti in postopkom certificiranja.

Nadzorna soba centra ERCC, kjer dežurni uradniki obdelujejo prošnje za pomoč
Nadzorna soba centra ERCC, kjer dežurni uradniki obdelujejo prošnje za pomoč
© Evropska unija, 2022 (fotografija: Pierre-Yves Jortay)

Center lahko ugotovi morebitne vrzeli v evropski pomoči in predlaga, kako te vrzeli pokriti s finančno podporo EU.

Komisija lahko v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite sofinancira operativne stroške, vključno s stroški prevoza. To omogoča, da se pomoč prizadeti državi zagotovi v nekaj urah, ter zmanjša proračunski vpliv na države, ki nudijo pomoč.

Leta 2022 je bil mehanizem aktiviran 106-krat kot odziv na (i) vojno v Ukrajini, (ii) gozdne požare v Evropi, (iii) COVID-19 v Evropi in po svetu ter (iv) poplave v Pakistanu.

Združevanje pošiljk v prizadeto državo povečuje učinkovitost evropskega odziva.

Leta 2021 je EU okrepila center z izboljšanimi operativnimi, analitičnimi, nadzornimi, informacijskimi in komunikacijskimi zmogljivostmi.

Platforma za usklajevanje civilne zaščite in humanitarne pomoči

Center za usklajevanje nujnega odziva izboljšuje usklajevanje operacij civilne zaščite in humanitarne pomoči. Center je neposredno povezan z organi civilne zaščite in humanitarne pomoči v državah članicah EU, kar omogoča izmenjavo informacij v realnem času.

Center zagotavlja napotitev skupin za usklajevanje in ocenjevanje, ki jih sestavljajo strokovnjaki za humanitarno pomoč in civilno zaščito, da bi izvedli skupno oceno vseh potreb.

Control room of the ERCC, where duty officers manage requests for assistance.
© Evropska unija, 2022 (fotografija: Pierre-Yves Jortay)

Krepitev usklajevanja odziva na krizne razmere na evropski ravni

Center zagotavlja sodelovanje in skladnost ukrepov EU na medinstitucionalni ravni, pri čemer se osredotoča na mehanizme usklajevanja z Evropsko službo za zunanje delovanje, Svetom in državami članicami EU.

Center ERCC deluje kot osrednja kontaktna točka, ki deluje neprekinjeno in je na voljo, kadar se uporabi solidarnostna klavzula. Zagotavlja orodja za komunikacijo in spremljanje v izrednih razmerah prek skupnega komunikacijskega in informacijskega sistema za izredne razmere (CECIS), spletne aplikacije za opozarjanje in obveščanje, ki omogoča izmenjavo informacij v realnem času.

Usklajevanje operacij med vojno v Ukrajini

V odzivu na rusko agresijo v Ukrajini ERCC usklajuje največjo operacijo v izrednih razmerah v EU od ustanovitve mehanizma EU na področju civilne zaščite. V okviru te operacije je EU Ukrajini in okoliški regiji posredovala več milijonov nujnih potrebščin.

Odziv na onesnaženje morja

EU ima ključno vlogo pri odzivanju na izredne dogodke onesnaženja morja. Center ERCC lahko hitro mobilizira zmogljivosti za odstranitev razlite nafte in strokovno znanje sodelujočih držav in Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA).

Podatki in številke

Center deluje neprekinjeno in lahko obravnava več nujnih primerov v različnih časovnih pasovih.

Zagotavlja boljše usklajevanje med evropskimi institucijami s sedežem v Bruslju, nacionalnimi organi v državah članicah EU in drugimi mednarodnimi partnerji.

Od leta 2001 je center več kot 700-krat usklajeval pomoč v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Zadnja posodobitev: 27/09/2023